Prace na linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)