Prace na linii kolejowej nr 31 granica województwa – Czeremcha – Hajnówka

  • 37 km wymienionych torów;
  • 45 przebudowanych przejazdów kolejowo-drogowych;
  • 11 przebudowanych stacji i przystanków: st. Siemiatycze, p.o. Sycze, st. Nurzec, p.o.  Nowy Nurzec, p.o. Borowiki, st. Czeremcha, p.o. Dobrowoda, p.o. Policzna, p.o. Witowo, p.o. Orzeszkowo, st. Hajnówka;
  • budowa 12 obiektów inżynieryjnych – mosty, przepusty;
  • remont 29 obiektów inżynieryjnych – mosty, wiadukty, przepusty, kładka dla pieszych.