Prace na linii kolejowej nr 31 granica województwa – Czeremcha – Hajnówka

Koszt całkowity projektu: 176 045 768,05 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej: 149 638 902,84 PLN