Prace na linii kolejowej nr 31 granica województwa – Czeremcha – Hajnówka

  • poprawa komfortu obsługi podróżnych na stacjach, przystankach i dostosowanie ich do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się̨;
  • większy poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego, podróżnych oraz przewożonych ładunków;
  • wzrost prędkości pociągów do max. 120 km/h dla pociągów pasażerskich i 80 km/h dla pociągów towarowych.