Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz

Koszt całkowity projektu: 409 016 211,53 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej: 339 975 922,98 PLN