Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz

  • 22 zmodernizowane stacje i przystanki;
  • 35 szt. wyremontowanych peronów;
  • 107 wyremontowanych obiektów inżynieryjnych;
  • 104 km zmodernizowanej linii kolejowej;
  • 301 m ekranów akustycznych;
  • 69 zmodernizowanych przejazdów kolejowo-drogowych;
  • 25,2 km wymienionej sieci trakcyjnej i ok. 300 konstrukcji wsporczych;
  • modernizacja zasilania sieci trakcyjnej;
  • modernizacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym na 10 szlakach, 10 stacjach, 29 przejazdach kolejowych.