Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz

  • skrócenie czasu podróży dla pociągów regionalnych o około 6 minut na odcinku Skarżysko-Kamienna – Ostrowiec Świętokrzyski;
  • możliwość przywrócenia regularnych połączeń na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz (szacowany czas przejazdu 1h 30 min);
  • poprawa przepustowości linii, częstotliwości skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń;
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego, podróżnych, przewożonych ładunków oraz ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych;
  • racjonalizacja kosztów eksploatacji i utrzymania zarządzanej infrastruktury oraz ograniczenie dewastacji infrastruktury kolejowej na linii;
  • zapewnienie interoperacyjności kolei;
  • zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko.