Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz

  • zwiększenie jakości obsługi pasażerów, ożywienie regionalnego i międzyregionalnego ruchu kolejowego,
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu pociągów,
  • skrócenie czasu podróży,
  • bardziej opłacalny i efektywny przewóz towarów,
  • rozwój gospodarczy i wzrost atrakcyjności regionów,
  • polepszenie ruchu pociągów w komunikacji między Polską a wschodnimi sąsiadami,
  • ułatwienie mieszkańcom poszczególnych województw, jak i całej Polsce Wschodniej dojazd koleją – na przykład do pracy czy szkoły,
  • tworzenie jednolitego ciągu kolejowego pozwoli na uruchomienie bezpośredniego połączenia kolejowego z Rzeszowa i Lublina do Siedlec, Białegostoku czy Olsztyna,
  • spójna i dobrze rozwinięta sieć kolejowa, która będzie impulsem do powstawania szybkich międzyregionalnych połączeń na trasach w ciągach północ – południe, np. Białystok – Kraków (Rzeszów) przez Lublin lub Olsztyn – Przemyśl, jak również połączeń pomiędzy miastami wojewódzkimi, np. między Białymstokiem a Lublinem i Rzeszowem.