Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno – Ełk

  • modernizacja 4 stacji, 14 przystanków osobowych, budowa przystanku osobowego (Pisz Wschodni) oraz likwidacja przystanku osobowego (Karwica Mazurska);
  • wymiana nawierzchni torowej na całej długości odcinka;
  • remont mostów i przepustów;
  • remont przejazdów w poziomie szyn;
  • odbudowa stacji Spychowo i Drygały;
  • rozbudowa LCS Szczytno o stacje: Drygały, Spychowo i Pisz.