Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno – Ełk

Koszt całkowity projektu: – PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej: – PLN