Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno – Ełk