Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno – Ełk

  • podniesienie dopuszczalnej prędkości: 120 km/h dla pociągów pasażerskich.
  • skrócenie czasu przejazdu pociągów pasażerskich o ok. 1h 22 min – z 2h 54 min do ok. 1h 32 min w relacji Szczytno – Ełk;
  • skrócenie czasu przejazdu pociągów pasażerskich o ok. 1h 22 min – z 3h 33 min do ok. 2h 11 min w relacji Olsztyn – Szczytno – Ełk.