Obiekty mostowe w km 9,100

 

Działdowo most w km 1,915
Prace na odcinku: Lipa – Zaklików