Linia 216 Działdowo – Olsztyn (obiekty mostowe na szlaku Działdowo-Zakrzów)

29 maja 2019

Linia 216 Działdowo – Olsztyn (prace na szlaku Waplewo-Nidzica)
Linia 216 Działdowo – Olsztyn (Nidzica)