Linia 216 Działdowo – Olsztyn (Działdowo most w km 1,915)

26 kwietnia 2019

Linia 216 Działdowo – Olsztyn (Nidzica)
Linia 216 Działdowo – Olsztyn (obiekty mostowe w km 9,100)