Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn

Koszt całkowity projektu: 267 000 000 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej: 330 710 868,72 PLN