Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn