Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn

  • podniesienie dopuszczalnej prędkości: 100 – 140 km/h dla pociągów pasażerskich i 80 km/h dla pociągów towarowych;
  • podniesienie dopuszczalnego nacisku oś do 221 kN;
  • skrócenie czasu przejazdu dla pociągów regionalnych o ok. 17 min z 1h 17 min do ok. 1h w relacji Działdowo – Olsztyn;
  • skrócenie czasu przejazdu dla pociągów międzyregionalnych o ok. 17 min z 2h 27 min do ok. 2h 10 min w relacji Warszawa Centralna – Olsztyn Główny.