Linia kolejowa nr 68

Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów

Zakres prac

wymiana nawierzchni torowej

przebudowa 70 obiektów inżynieryjnych

przebudowa dróg i przejazdów: likwidacja 30 przejazdów, przebudowa 75 przejazdów, budowa ok. 3 km dróg równoległych

przebudowa istniejącej sieci trakcyjnej

elektryfikacja 92 km linii kolejowej nr 68 od Lublina Zemborzyc do Stalowej Woli Rozwadów oraz linii 565 na odcinku 1 km

przebudowa urządzeń SRK

przebudowa 18 i budowa 2 nowych peronów w Zaklikowie i Charzewicach

budowa 5 nowych podstacji, 1 kabiny sekcyjnej oraz przebudowa podstacji Rozwadów

modernizacja trakcji

Efekty

 • poprawa komfortu obsługi podróżnych na stacjach, przystankach i dostosowanie ich do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się;
 • poprawa dostępu do kolei dzięki budowie nowych przystanków;
 • większy poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego, podróżnych oraz przewożonych ładunków;
 • wzrost prędkości pociągów do max. 120 km/h dla pociągów pasażerskich i 80 km/h dla pociągów towarowych

Mapa

Korzyści

 • zwiększenie jakości obsługi pasażerów, ożywienie regionalnego i międzyregionalnego ruchu kolejowego,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu pociągów,
 • skrócenie czasu podróży,
 • bardziej opłacalny i efektywny przewóz towarów,
 • rozwój gospodarczy i wzrost atrakcyjności regionów,
 • polepszenie ruchu pociągów w komunikacji między Polską a wschodnimi sąsiadami,
 • ułatwienie mieszkańcom poszczególnych województw, jak i całej Polsce Wschodniej dojazd koleją – na przykład do pracy czy szkoły,
 • tworzenie jednolitego ciągu kolejowego pozwoli na uruchomienie bezpośredniego połączenia kolejowego z Rzeszowa i Lublina do Siedlec, Białegostoku czy Olsztyna,
 • spójna i dobrze rozwinięta sieć kolejowa, która będzie impulsem do powstawania szybkich międzyregionalnych połączeń na trasach w ciągach północ – południe, np. Białystok – Kraków (Rzeszów) przez Lublin lub Olsztyn – Przemyśl, jak również połączeń pomiędzy miastami wojewódzkimi, np. między Białymstokiem a Lublinem i Rzeszowem.

Wartość projektu

Koszt całkowity projektu:

367 052 387 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej:

311 994 528,95 PLN
Scroll Up