Linia kolejowa nr 52

Prace na linii kolejowej nr 52 Lewki – Hajnówka

Zakres prac

27 km wymienionych torów

22 przebudowane przejazdy kolejowo-drogowe

11 nowo wybudowanych obiektów inżynieryjnych – mosty i przepusty

budowa nowego przystanku: Mikłasze

6 przebudowanych stacji i przystanków

Efekty

 • poprawa parametrów linii i możliwość przywrócenia ruchu pociągów pasażerskich na trasie;
 • poprawa komfortu obsługi podróżnych na stacjach, przystankach i dostosowanie ich do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się;
 • poprawa dostępu do kolei dzięki budowie nowych przystanków;
 • większy poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego, podróżnych oraz przewożonych ładunków;
 • wzrost prędkości pociągów do 100 km/h dla pociągów pasażerskich i 60 km/h dla pociągów towarowych.

Mapa

Korzyści

 • zwiększenie jakości obsługi pasażerów, ożywienie regionalnego i międzyregionalnego ruchu kolejowego,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu pociągów,
 • skrócenie czasu podróży,
 • bardziej opłacalny i efektywny przewóz towarów,
 • rozwój gospodarczy i wzrost atrakcyjności regionów,
 • polepszenie ruchu pociągów w komunikacji między Polską a wschodnimi sąsiadami,
 • ułatwienie mieszkańcom poszczególnych województw, jak i całej Polsce Wschodniej dojazd koleją – na przykład do pracy czy szkoły,
 • tworzenie jednolitego ciągu kolejowego pozwoli na uruchomienie bezpośredniego połączenia kolejowego z Rzeszowa i Lublina do Siedlec, Białegostoku czy Olsztyna,
 • spójna i dobrze rozwinięta sieć kolejowa, która będzie impulsem do powstawania szybkich międzyregionalnych połączeń na trasach w ciągach północ – południe, np. Białystok – Kraków (Rzeszów) przez Lublin lub Olsztyn – Przemyśl, jak również połączeń pomiędzy miastami wojewódzkimi, np. między Białymstokiem a Lublinem i Rzeszowem.

Wartość projektu

Koszt całkowity projektu:

78 604 071,44 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej:

73 494 806,79 PLN
Scroll Up