Linia kolejowa nr 31

Prace na linii kolejowej nr 31 granica województwa – Czeremcha – Hajnówka

Zakres prac

37 km wymienionych torów

45 przebudowanych przejazdów kolejowo-drogowych

11 przebudowanych stacji i przystanków: st. Siemiatycze, p.o. Sycze, st. Nurzec, p.o. Nowy Nurzec, p.o. Borowiki, st. Czeremcha, p.o. Dobrowoda, p.o. Policzna, p.o. Witowo, p.o. Orzeszkowo, st. Hajnówka

budowa 12 obiektów inżynieryjnych – mosty, przepusty

remont 29 obiektów inżynieryjnych – mosty, wiadukty, przepusty, kładka dla pieszych

Efekty

 • poprawa komfortu obsługi podróżnych na stacjach, przystankach i dostosowanie ich do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się̨;
 • większy poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego, podróżnych oraz przewożonych ładunków;
 • wzrost prędkości pociągów do max. 120 km/h dla pociągów pasażerskich i 80 km/h dla pociągów towarowych.

Mapa

Korzyści

 • zwiększenie jakości obsługi pasażerów, ożywienie regionalnego i międzyregionalnego ruchu kolejowego,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu pociągów,
 • skrócenie czasu podróży,
 • bardziej opłacalny i efektywny przewóz towarów,
 • rozwój gospodarczy i wzrost atrakcyjności regionów,
 • polepszenie ruchu pociągów w komunikacji między Polską a wschodnimi sąsiadami,
 • ułatwienie mieszkańcom poszczególnych województw, jak i całej Polsce Wschodniej dojazd koleją – na przykład do pracy czy szkoły,
 • tworzenie jednolitego ciągu kolejowego pozwoli na uruchomienie bezpośredniego połączenia kolejowego z Rzeszowa i Lublina do Siedlec, Białegostoku czy Olsztyna,
 • spójna i dobrze rozwinięta sieć kolejowa, która będzie impulsem do powstawania szybkich międzyregionalnych połączeń na trasach w ciągach północ – południe, np. Białystok – Kraków (Rzeszów) przez Lublin lub Olsztyn – Przemyśl, jak również połączeń pomiędzy miastami wojewódzkimi, np. między Białymstokiem a Lublinem i Rzeszowem.

Wartość projektu

Koszt całkowity projektu:

176 045 768,05 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej:

149 638 902,84 PLN
Scroll Up