Linia kolejowa nr 25

Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna–Sandomierz

Zakres prac

22 zmodernizowane stacje i przystanki

35 sztuk wyremontowanych peronów

107 wyremontowanych obiektów inżynieryjnych

104 km zmodernizowanej linii kolejowej

301 m ekranów akustycznych

69 zmodernizowanych przejazdów kolejowo-drogowych

25,2 km wymienionej sieci trakcyjnej i ok. 300 konstrukcji wsporczych

modernizacja zasilania sieci trakcyjnej

modernizacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym na 10 szlakach, 10 stacjach, 29 przejazdach kolejowych

Efekty

 • skrócenie czasu podróży dla pociągów regionalnych o około 6 minut na odcinku Skarżysko-Kamienna – Ostrowiec Świętokrzyski
 • możliwość przywrócenia regularnych połączeń na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz (szacowany czas przejazdu 1h 30 min)
 • poprawa przepustowości linii, częstotliwości skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego, podróżnych, przewożonych ładunków oraz ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych
 • racjonalizacja kosztów eksploatacji i utrzymania zarządzanej infrastruktury oraz ograniczenie dewastacji infrastruktury kolejowej na linii

Mapa

Korzyści

 • zwiększenie jakości obsługi pasażerów, ożywienie regionalnego i międzyregionalnego ruchu kolejowego,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu pociągów,
 • skrócenie czasu podróży,
 • bardziej opłacalny i efektywny przewóz towarów,
 • rozwój gospodarczy i wzrost atrakcyjności regionów,
 • polepszenie ruchu pociągów w komunikacji między Polską a wschodnimi sąsiadami,
 • ułatwienie mieszkańcom poszczególnych województw, jak i całej Polsce Wschodniej dojazd koleją – na przykład do pracy czy szkoły,
 • tworzenie jednolitego ciągu kolejowego pozwoli na uruchomienie bezpośredniego połączenia kolejowego z Rzeszowa i Lublina do Siedlec, Białegostoku czy Olsztyna,
 • spójna i dobrze rozwinięta sieć kolejowa, która będzie impulsem do powstawania szybkich międzyregionalnych połączeń na trasach w ciągach północ – południe, np. Białystok – Kraków (Rzeszów) przez Lublin lub Olsztyn – Przemyśl, jak również połączeń pomiędzy miastami wojewódzkimi, np. między Białymstokiem a Lublinem i Rzeszowem.zapewnienie interoperacyjności kolei

Wartość projektu

Koszt całkowity projektu:

409 016 211,53 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej:

339 975 922,98 PLN
Scroll Up