Linia kolejowa nr 219

Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno – Ełk

Zakres prac

modernizacja 4 stacji, 14 przystanków osobowych, budowa przystanku osobowego (Pisz Wschodni) oraz likwidacja przystanku osobowego (Karwica Mazurska)

wymiana nawierzchni torowej na całej długości odcinka

remont mostów i przepustów

remont przejazdów w poziomie szyn

odbudowa stacji Spychowo i Drygały

rozbudowa LCS Szczytno o stacje: Drygały, Spychowo i Pisz

Efekty

 • podniesienie dopuszczalnej prędkości: 120 km/h dla pociągów pasażerskich.
 • skrócenie czasu przejazdu pociągów pasażerskich o ok. 1h 22 min – z 2h 54 min do ok. 1h 32 min w relacji Szczytno – Ełk;
 • skrócenie czasu przejazdu pociągów pasażerskich o ok. 1h 22 min – z 3h 33 min do ok. 2h 11 min w relacji Olsztyn – Szczytno – Ełk.

Mapa

Korzyści

 • zwiększenie jakości obsługi pasażerów, ożywienie regionalnego i międzyregionalnego ruchu kolejowego
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu pociągów
 • skrócenie czasu podróży
 • bardziej opłacalny i efektywny przewóz towarów
 • rozwój gospodarczy i wzrost atrakcyjności regionów
 • polepszenie ruchu pociągów w komunikacji między Polską a wschodnimi sąsiadami
 • ułatwienie mieszkańcom poszczególnych województw, jak i całej Polsce Wschodniej dojazd koleją – na przykład do pracy czy szkoły
 • tworzenie jednolitego ciągu kolejowego pozwoli na uruchomienie bezpośredniego połączenia kolejowego z Rzeszowa i Lublina do Siedlec, Białegostoku czy Olsztyna
 • spójna i dobrze rozwinięta sieć kolejowa, która będzie impulsem do powstawania szybkich międzyregionalnych połączeń na trasach w ciągach północ – południe, np. Białystok – Kraków (Rzeszów) przez Lublin lub Olsztyn – Przemyśl, jak również połączeń pomiędzy miastami wojewódzkimi, np. między Białymstokiem a Lublinem i Rzeszowem
Scroll Up