Efekty robót na linii kolejowej 216

 

Olsztynek

Przejazd w km 37,505

Przejazd w km 43,208

Przejazd w km 52,546

Zmodernizowane przejazdy kolejowo - drogowe na trasie linii kolejowej 219
Efekty prowadzonych prac na linii kolejowej 52