Efekty prac modernizacyjnych na linii kolejowej 219

 

Bajtkowo

Most nad Ełkiem

Most nad Kanałem Nidzkim

Most nad Wałpuszą

Nowa Wieś Ełcka

Przejazd w Piszu

Praca maszyn na linii kolejowej 25
Efekty prac na linii kolejowej 216