Prace na odcinku: Lipa – Zaklików

 

Lipa most w km 89,820

Kępa

Lipa 

Pilchów

Zaklików most na Sannie km 80,380

Zaklików

Prace w: Waplewie, Olsztynku i Nidzicy
Modernizacja odcinka: Szczytno - Pisz