23.07.2018_Lewki_Anna Sraga_PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (14)